Vår filosofi


Grundare-acharya: Hans Gudomliga Nåd A. C. Bhaktivedanta Swami PrabhupadaGöteborg

Vår filosofi

Krishnarörelsens filosofi bottnar i den hinduiska världsåskådningen, som vi kallar Sanatana Dharma. Vi accepterar vediska sanningar som reinkarnation och karmalagen och strävar efter att följa de vediska skrifterna på bästa sätt i en modern tid, såsom Srila Prabhupada har förklarat för oss och lärt oss genom sitt eget exempel.

Mer information om vår filosofi, teologi etc. kommer här inom kort!


Böcker

Srila Prabhupadas böcker är av oerhört stor betydelse för Krishnarörelsen och vi har i hela rörelsens historia lagt stor vikt vid att distribuera dessa böcker till alla människor. De innehåller andlig vägledning och är relevanta för alla. Vi i Göteborgs Krishnaförsamling är angelägna om att ge alla chansen att läsa dessa böcker. Därför vill vi gärna berätta lite om våra viktigaste skrifter här.


Bhagavad-gita - Text kommer inom kort


Srimad-Bhagavatam - Text kommer inom kort


Chaitanya-charitamrita - Text kommer inom kort