Prabhupada


Grundare-acharya: Hans Gudomliga Nåd A. C. Bhaktivedanta Swami PrabhupadaGöteborg

Vem är Srila Prabhupada?

Hans Gudomliga Nåd A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada är Iskcons grundare. Han var en sannyasi (egendomslös munk) som vid 69 års ålder lämnade Indien med bara 7 dollar och en låda med böcker, för att hjälpa alla människor att bli lyckliga genom att dela med sig av sin andliga visdom. Tolv år senare hade hans rörelse växt till ett världsomfattande andligt samfund med tempel, mission och bokproduktion. Srila Prabhupada lämnade lämnade den här världen 1977, men han lever vidare genom sin rörelse och sina böcker. Än idag fortsätter hans rörelse att växa och mängder av människor inspireras dagligen av hans budskap och vägleds av hans visdom. Han var den som gjorde Krishnarörelsen till en internationell andlig gemenskap.


Srila Prabhupada hette från början Abhay Charan De och bodde i Calcutta i Indien. Han föddes 1896 och växte upp under brittisk kolonialockupation. Redan som barn var han mycket intresserad av andlighet och lärde sig dyrka Radha-Krishna och Chaitanya Mahaprabhu. Så småningom gifte han sig och skaffade sig en utbildning, men vägrade ta emot sitt betyg som en protestaktion mot britterna. Som familjefar arbetade han som apotekare.


Vid 36 års ålder tog han invigning i Hare Krishna-rörelsen. Hans guru hette Bhaktisiddhanta Saraswati och instruerade honom att predika på engelska språket. Srila Prabhupada tog till sig detta och använde resten av sitt liv åt att förbereda och utföra sin andlige mästares önskan. Idag är Srila Prabhupada känd över hela världen som ett av hinduismens främsta helgon i modern tid.