Iskcon


Grundare-acharya: Hans Gudomliga Nåd A. C. Bhaktivedanta Swami PrabhupadaGöteborg

Vad är Iskcon?


ISKCON utläses International Society for Krishna Consciousness. På svenska säger man Iskcon eller Krishnarörelsen och i vardagligt tal Hare Krishna. Vi är ett världsomfattande andligt samfund som etablerades 1966 av Hans Gudomliga Nåd A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada i New York, USA (men vår religion är inte ny utan urgammal.)


Krishnarörelsens främsta syfte är att sprida kunskap om Gud och hjälpa alla levande varelser att återfå sin andliga kraft och mening. Vi lägger stor vikt vid att meditera på Guds namn och sjunga det tillsammans (mantrameditation). Vi använder huvudsakligen Mahamantrat:


Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare


Det är genom detta mantra som vi gjort oss kända och därför kallas vi allmänt Hare Krishna.


Vi är ett hinduiskt samfund inom en riktning som som kallas vaishnavism. I sin nuvarande form grundlades vår andliga gemenskap av Chaitanya Mahaprabhu i Bengalen för ungefär femhundra år sedan. Genom Srila Prabhupadas mission har den under 1900-talet spridits över världen och finns idag på alla kontinenter och i de flesta länder.