Om

(Scroll down for Upcoming Events in English)

 

Tempelfest Iskcon 50 år

Söndag 25 September kl. 15.00

 

15-16 Gurupuja och kirtan (mantrasång)

16-17 Föredrag om Iskcon 50 av Nityananda Prabhu

17-17.30 Gaur Arati (tempelcermoni)

17.30 Prasadam - vegetarisk helgad måltid och tårta

 

Hjärtligt välkomna!

 

 

Bhagavad Gita seminarier varje fredag 18-20 from 9 september

 

Nu sätter vi igång med Bhagavad Gita kursen igen. Vi börjar den 9 sepetember med en repetition av bhakti kapitlen innan vi fortsätter från kapitel 13. Inga förkunskaper krävs bara att du är nyfiken på transcendental kunskap som Krishna ger i Bhagavada Gita. det går alltså bra att hoppa in närhelst i kursen och dra fördel.

 

Kunskapen i Bhagavad Gita talades av Krishna för hela människosamhällets välfärd, den är både filosofisk och praktisk på så sätt att den hjälper oss att hantera alla livets situationer på ett korrekt sätt så att vi kan minimera lidande och maximera glädje. Genom dessa studier får vi bland annat lära oss att skilja på ande och materia, vi lär oss de djupare innebörderna av yogans praktik, hur materiell energi påverkar oss och vad som händer efter döden. Krishna avslöjar också den yttersta meningen med människolivet.

 

Missa inte dessa inspirerande kvällar som ger oss andlig styrka och motivation för hela den kommande veckan.

 

18-19 Kirtan( sjungande mentrameditation)

19-20 Föredrag av Jahnava Karunamayi d d på några verser i kronologisk följd. Avslutas med gemensam frågestund och samtal

20.00 Fika

 

Hjärtligt välkomna!

 

 

(Upcoming Events in English)

 

ISKCON 50 years Temple Celebration Sunday, September 25th at 3 pm

 

3-4 pm Guru puja and kirtan (mantra singing)

4-5 pm Lecture about Iskcon 50 by Nityananda Prabhu

5-5.30 pm Gaur Arati (temple worship)

5.30 pm Prasadam - sanctified vegetarian meal and a cake

 

Heartfelt welcome!

 

 

Bhagavad Gita Seminars Every Friday 6-8pm starting sept 9th

 

We will start again with these Gita studies from September 9th. Everyone is welcome to join in these Fridays as we each time study a few verses.

 

Bhagavad Gita is wonderfuul knowledge spoken for the welfare of all humans by Lord Krishna. It is philosophical and practical at the same time and is meant to help us handle our lives correctly in every situation as to minimize suffering and increase happiness. By these studies we will know the difference of spirit and matter, we will understand the deeper meanings of yoga, know how material energy affects us and what happens after death. The ultimate goal of life is also revealed by Lord Krishna!

 

Do not miss this wonderful and very inspiring Bhagavad Gita nights. It will give you spiritual stregnth for the whole week to come.

 

Schedule:

6-7 pm Bhajan and kirtan (singning mantra meditation)

7-8 pm Lecture in chronological sequence on verses from Bhagavad Gita by Jahnava Karunamayi d d followed by questions and discussions

8 pm Veg snack

 

Heartfelt welcome!

 

 

Öppetider för tempelbesök under veckorna: Mån - Fre 11.30 - 15.00

 

Govindas vegetariska Servering

är öppen måndag-fredag : 11.30-15.00

Karl Johansgatan 57 414 55 Göteborg

Telefon: 031-42 16 42 Tag spårvagn 3 eller 9 till Chapmans Torg

www.govindas-goteborg.se

 

Govindas vegetarian restaurant is open monday-friday 11-30-15-00

Take tram nr. 3 or 9 to Chapmans Torg

 

 

Links:

www.almviksgard.se

www.harekrishnastockholm.com

www.iskcon.com

www.krishna.se

 

Välkomna till

våra program!