Om

(Scroll down for Upcoming Events in English)

 

Andligt möte med Dhirasanta Das Goswami

Ta chansen att komma och träffa en väldigt speciell personlighet, vaishnavamunken Dhirasanta Das Goswami Maharaj!

HH Dhirasanta Goswami blev munk i Londons Radha Krishna-tempel och fick diksa-initiation från Srila Prabhupada år 1972. Han har gjort tjänst som en pionjärpredikare för Srila Prabhupada och hjälpt till att utveckla projekt i såväl Indien som Europa. Han kom till Indien 1973 för att göra tjänst som en av de första icke-indiska hängivna i templen i Mayapur, Delhi och Bombay. 1977-1987 etablerade HH Dhirasanta Goswami ISKCON-center i Sverige och Finland. Nu reser han runt och predikar i Ryssland, de baltista länderna, Vitryssland, Ukraina, Indien, Spanien och Storbritannien.

 

Föredrag - Atma på genomresa

Fredag 23 mars kl 18-20

Dhirasanta maharaj berättar om själens resa, från det ögonblick själen tar avstånd från Gud till det att den återvänder hem till Gud. Föredraget inkluderar en 30 minuters tematisk visuell presentation. (Föredraget ges på engelska)

 

 

Ram Navami

Obs! Lördag 24 mars kl 15-18

Rama Navami – Herren Sri Ramas uppenbarelsedag. HH Dhirasanta Maharaj ger ett föredrag om Sri Ramacandras liv.

15-16 Gurupuja och kirtan- sjungande mantrameditation

16-17 Föredrag om Sri Ramacandra av Dhirasanta Maharaj

17-17.30 Gaura arati- tempelceremoni

17.30 prasadam - helgad vegetarisk festmåltid

 

Hjärtligt välkomna!

 

 

(Upcoming Events in English)

 

 

Spiritual Meeting With Dhirasanta Das Goswami

We are inviting You to a wonderful meeting with an extraordinary personality, Vaishnava monk - Dhirasanta Das Goswami Maharaj!

HH Dhirasanta Goswami became a monastic monk in the London Radha Krishna temple and received diksa initiation from Srila Prabhupada in 1972. He has served as a pioneer preacher for Srila Prabhupada and helped develop projects in both India and Europe. He arrived to India in 1973 to serve as one of the first foreign devotees in the temples of Mayapur in Delhi and Bombay. 1977-1987 HH Dhirasanta Goswami established ISKCON centers in Sweden and Finland. Now He is travelling and preaching in Russia, in the Baltic region, Belarus, Ukraine, India, Spain and UK.

 

Lecture- Atma in transit

Friday March 23 6-8 pm

During the lecture, Dhirasanta maharaj will tell us about the journey of the soul, from the moment when the soul rejects God until it returns home to God. Lecture includes a very nice 30 minutes thematic visual presentation.

 

 

Ram Navami Celebration

Note! Saturday March 24th 3-6 pm

Rama Navami – the appearance day of Lord Sri Rama. HH Dhirasanta Maharaj will give us a lecture about Sri Ramacandras life.

3-4 Gurupuja and kirtan- singing mantra meditation

4-5 Lecture on Sri Ramacandra by Dhirasanta Maharaj

5-5.30 Gaura arati- temple worship

5.30 prasadam feast- a sanctified vegetarian meal

 

Heartfelt welcome!

 

 

Öppetider för tempelbesök under veckorna: Mån - Fre 11.30 - 15.00

 

Govindas vegetariska Servering

är öppen måndag-fredag : 11.30-15.00

Karl Johansgatan 57 414 55 Göteborg

Tag spårvagn 3 eller 9 till Chapmans Torg

www.govindas-goteborg.se

 

Govindas vegetarian restaurant is open monday-friday 11-30-15-00

Take tram nr. 3 or 9 to Chapmans Torg

 

 

Links:

www.almviksgard.se

www.harekrishnastockholm.com

www.iskcon.com

www.krishna.se

 

Välkomna till

våra program!