Om


Välkommen till

våra program!


Hare Krishna!


Se även vår facebook-sida:

https://www.facebook.com/iskcon.goteborg


VegoJulbord at Govindas!


Saturday 14/12 2019 kl 12-20


Bring your friends, family and colleagues to the most ecstatic vegetarian Julbord in Göteborg.

Full of flavours and many  aromatic dishes to be relished in the cozy temple environment.

It costs 350 kr per person but if you book your place in advance it is only 280 kr

Children under 8 years eat for free!


To book in advance you have to pay at least half the price (140 kr per person) and then your place is reserved.

Do this by:

Call Govindas 031-421 1642

Then pay by either 

post giro 159547-7 or swish 076 2828102 

Remember to write the same name as you booked in.Tempelaktiviteter denna vecka:


Onsdag 11 December kl 18-20


Meditationskväll med Ram Mohan Prabhu.

Kom och lär dig eller fördjupa din praktisering av mantrameditation på japa-radbandet. Efteråt tar vi prasadam-fika tillsammans på Govindas.Torsdag 12 December kl 18-20


Temakväll: De olika yogasystemen såsom de presenteras i Bhagavad Gita med Jahnava Karunamayi devi dasi.

Fler och fler människor världen över börjar utöva yogapositioner och andningsövningar och upplever fördelarna det medför i deras liv. Detta medför också att fler har blivit nyfikna på att gå djupare in i kunskapen om yoga och dess ultimata syfte. Bhagavad Gita är känd som en auktoriserad skrift på ämnet, då den presenterar en översikt över de olika yogasystemen. Välkommen in och lär dig mer! Detta är en introducerande föreläsning. Om deltagarna hyser önskan kan det utveckals till en serie föreläsningar på ämnet.


Schema:

18-18.30 Kirtan

18.30-20 Föreläsning av Jahnava Karunamayi d d om yoga systemen presenterade i Bhagavad Gita

20.00 Distribution av Bhagavad Gita-böcker

20.15 Prasadam (helgad vegetarisk måltid)

 


Söndag 15 December kl 15-18


Gita Jayanti - efterfest.


 “Bhagavad Gitas kraft; Transformera hela världen och ditt personliga liv!"            

  

Förelsäning och bokdistribution med den resande munken Govinda Hari das Prabhu från Ungern.

 

Andlig kunskap är avsett att vara transformatoriskt. Vad betyder det att få sitt hjärta transformerat genom gudomlig kärlek? Om detta är Bhagavad Gitas kraft, hur kan dess guidning också transformera mänsklighetens framtid till en mer kärleksfull, fredlig och hållbar civilisation? Dessa är brännande frågor i världen idag, vari effekterna av omättlig girighet har lett till extrema ojämlikheter i det mänskliga samhället såväl som på planeten i stort, vilken nu är på randen till en fullfjädrad ekologisk katastrof i form av klimatkris.

 Govinda Hari Prabhu är en munk från Hare Krishna Eco farm i Ungern. Han har distribuerat andliga böcker, i synnerhet Bhagavad Gita, på Europas gator i 20 år. Kom och ta del av hans djupa andliga tillit och insikter i ämnet. Efter programmet kommer Govinda Hari Prabhu att distribuera Bhagavad Gita och andra andliga böcker.


Schedule:

15-16 Kirtan- sångmeditation

16-17 Föreläsning "The power of Bhagavad Gita" med Govinda Hari das Prabhu

17-17.30 distribution av andliga böcker

17.30 - 18.00  Arati- traditionell tempeldyrkan

18.00 Prasadam-  vegetarisk helgad festmåltid
Hjärtligt välkommen!Alla våra tempelprogram är gratis. Men eftersom templets uppehälle är beroende av donationer, är ditt finansiella stöd högst uppskattat. Du är välkommen att donera en gång, sporadiskt, eller regelbundet.Detaljer: 

Iskcon Göteborg

Plus Giro : 4899851-2 (Nordea)

Swish : 1235521349Tack för DITT värdefulla bidrag!


Hare Krishna!These are the temple activities this week:


Wednesday December 11th 6-8 pm


Meditation evening with Ram Mohan Prabu

Come and learn and or deepening your experience of mantra meditation on the japa beads. At the end of the session we will have tea and some snack in Govindas.Thursday December 12th 6-8 pm


Thematic night:  The different yoga systems  presented in the Bhagavad Gita with Jahnava Karunamayi devi dasi.

More and more people all over the world are starting to practice yoga postures and breathing exercises and feeling its benefit in their lives. This has also made many persons more curious to go deeper into the knowledge and purpose of yoga.  Bhagavad Gita is known to be an authorized scripture on yoga as it presents an overview of the different yoga systems. Welcome to come and learn more. This is an introductory lesson. If the participants wish it may be extended to a series of lectures.


Schedule:

18-18.30 Kirtan

18.30-20 Lecture by Jahnava Karunamayi d d on the yoga systems presented in the Bhagavad Gita

20.00 Distribution of Bhagavad Gitas

20.15 Prasadam mealSunday December 15th 3-6 pm


Gita Jayanti the After Party

 “The power of Bhagavad Gita; Transform the whole world and your personal life for the better!"            

  

A lecture and book distribution with travelling monk Govinda Hari das Prabhu from Hungary.

 

The spiritual knowledge is supposed to be transformational. What does it mean to have one's heart transformed with divine love? If this is the power of Bhagavad Gita how can the guidance from it also transform the future of human society to a loving, peaceful and sustainable society? These are burning questions in today's world, in which the effects of insatiable greed has led to extreme inequalities in human society as well as our planet at large, which is now on the verge of an ecological disaster in regard to climate crisis.

 Govinda Hari Prabhu is a monk from the Hare Krishna Eco farm in Hungary. He has distriuted spiritual books, especially the Bhagavad Gita, on the streets in Europe for 20 years. Come and listen to his deep faith and spiritual insights on this topic. After the program Govinda Hari Prabhu is distributing Bhagavad Gitas and other spiritual books.


Schedule:

15-16 Kirtan- singing meditation

16-17 Lecture "The power of Bhagavad Gita" with Govinda Hari Prabhu

17-17.30 distribution of the spiritual books

17.30 - 18.00  Arati- traditional temple worship

18.00 Prasadam-  a vegetarian sanctified feastHeartfelt Welcome! 
All of our temple activities are for free. However, since the temple is sustained on donations, your financial support is most appreciated. You are welcome to donate once, sporadically, or on a regular basis.Details: 

Iskcon Göteborg

Plus Giro : 4899851-2 (Nordea)

Swish : 1235521349Thank you for YOUR support!

Öppetider för tempelbesök under veckorna:  Mån - Fre 11.30 - 15.00

 

Öppettider Govindas vegetariska servering:

Måndag-fredag kl 11.30-15.00

Karl Johansgatan 57 414 55 Göteborg

Tag spårvagn 3 eller 9 till Chapmans Torg

www.govindas-goteborg.se

 

Govindas vegetarian restaurant is open:

Monday-Friday 11.30-15-00

Take tram nr. 3 or 9 to Chapmans Torg

 

 

Links:

www.almviksgard.se

www.harekrishnastockholm.com

www.iskcon.com

www.krishna.seVälkommen till Krishnarörelsen

i Göteborg!


Grundare-acharya: Hans Gudomliga Nåd A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada


VILL DU KOMMA PÅ STUDIEBESÖK TILL HARE KRISHNA TEMPLET?


Karl Johansgatan 57, 414 55 Göteborg

Tag spårvagn 3 ell 9 till Chapmans Torg, take tram 3 or 9 to Chapmans Torg


Välkomna/welcome!