Om

(Scroll down for Upcoming Events in English)

 

 

Kära hängivna och vänner till Herren Krishna

Här kommer denna veckas tempelprogram:

 

Kirtankväll Fredag 6 juli kl 18-20

Kirtan och läsning ur Bhagavad Gita samt föredrav av bhakta Raju Yadav Prabhu. Avslutas med gemensam fika.

 

Herren Jagannatha's Ratha Yatra-festival

9 juli kl 15:00

Precis som varje år kommer Herren Jagannatha, Herren Baladeva och Srimati Subhadra till Göteborg och ger folket här Sin darshan! Detta är en väldigt lyckosam händelse så ta chansen att vara med oss när vi går längs Avenyn och bjuder på det Heliga Namnet och prasadam. Ratha Yatra är en stor festival i Indien, men Herren ger även oss här i Sverige tillfälle att tjäna Honom.

Samlingsplats: Klockan 15:00 på Stenhammarsgatan. Det är en liten sidogata bredvid Poseidonstatyn på Götaplatsen längst upp på Avenyn.

Efter festivalen bjuder vi in till en prasadamfest på Govindas ca kl 18:30.

 

Hjärtligt välkomna!

 

Nästa program efter sommaruppehållet blir den 26 augusti då vi firar Herren Balaramas uppenbarelsedag.

 

 

(Upcoming Events in English)

 

Dear Devotees and Friends of Lord Krishna

This is the temple schedule for this week:

 

Kirtan evening Friday July 6th 6-8 pm

Kirtan and Bhagavad Gita evening with a lecture by Raju Yadav Prabhu. After we sit to take a prasadam snack together.

 

Lord Jagannatha's Ratha Yatra Festival

9th of July, 3 pm

As every year Lord Jagannatha, Lord Baladeva and Srimati Subhadra come to Gothenborg and give Their darshan to the crowd! It is a very auspicious event so please take the opportunity to join us when we walk up and down the Avenue and distribute the Holy Name and Sweet balls to the people. The Ratha Yatra festival is a very big event in India and even here in Sweden the Lord gives us the possibility to serve him.

Metting place: 3 pm at Stenhammarsgatan. It is a little side street next to the Poseidon statue on the Avenue in Göteborg. We will sing and dance the Avenue up and down.

There will be a prasadam feast in Govindas after the festival around 6.30 pm.

 

Heartfelt Welcome!

 

Our next program after the summer break will be 26 of August when we will celebrate Lord Balarama's appearance day.

 

 

Öppetider för tempelbesök under veckorna: Mån - Fre 11.30 - 15.00

 

Govindas vegetariska Servering

är öppen måndag-fredag : 11.30-15.00

Karl Johansgatan 57 414 55 Göteborg

Tag spårvagn 3 eller 9 till Chapmans Torg

www.govindas-goteborg.se

 

Govindas vegetarian restaurant is open monday-friday 11-30-15-00

Take tram nr. 3 or 9 to Chapmans Torg

 

 

Links:

www.almviksgard.se

www.harekrishnastockholm.com

www.iskcon.com

www.krishna.se

 

Välkomna till

våra program!