Om

(Scroll down for Upcoming Events in English)

 

Söndagsfest

Söndag 16 oktober kl. 15.00

 

15-16 Kirtan (mantrasång)

16-17 Föredrag av Tapas das

17-17.30 Gaur arati (tempelcermoni)

17.30 Prasadam - vegetarisk helgad måltid

 

Hjärtligt välkomna!

 

 

Bhagavad Gita seminarier

varje fredag 18-20

 

Inga förkunskaper krävs bara att du är nyfiken på transcendental kunskap som Krishna ger i Bhagavada Gita. det går alltså bra att hoppa in närhelst i kursen och dra fördel.

 

Kunskapen i Bhagavad Gita talades av Krishna för hela människosamhällets välfärd, den är både filosofisk och praktisk på så sätt att den hjälper oss att hantera alla livets situationer på ett korrekt sätt så att vi kan minimera lidande och maximera glädje. Genom dessa studier får vi bland annat lära oss att skilja på ande och materia, vi lär oss de djupare innebörderna av yogans praktik, hur materiell energi påverkar oss och vad som händer efter döden. Krishna avslöjar också den yttersta meningen med människolivet.

 

Missa inte dessa inspirerande kvällar som ger oss andlig styrka och motivation för hela den kommande veckan.

 

18-19 Kirtan( sjungande mentrameditation)

19-20 Föredrag av Jahnava Karunamayi devi dasi på några verser i kronologisk följd. Avslutas med gemensam frågestund och samtal

20.00 Fika

 

Hjärtligt välkomna!

 

 

(Upcoming Events in English)

 

Sunday Feast

Sunday, October 16th at 3 pm

 

3-4 pm Kirtan (mantra singing)

4-5 pm Lecture by Tapas das

5-5.30 pm Gaur arati (temple worship)

5.30 pm Prasadam - sanctified vegetarian meal

 

Heartfelt welcome!

 

 

Bhagavad Gita Seminars

Every Friday 6-8 pm

 

Everyone is welcome to join in these Fridays as we each time study a few verses.

 

Bhagavad Gita is wonderful knowledge spoken for the welfare of all humans by Lord Krishna. It is philosophical and practical at the same time and is meant to help us handle our lives correctly in every situation as to minimize suffering and increase happiness. By these studies we will know the difference of spirit and matter, we will understand the deeper meanings of yoga, know how material energy affects us and what happens after death. The ultimate goal of life is also revealed by Lord Krishna!

 

Do not miss this wonderful and very inspiring Bhagavad Gita nights. It will give you spiritual stregnth for the whole week to come.

 

Schedule:

6-7 pm Bhajan and kirtan (singning mantra meditation)

7-8 pm Lecture in chronological sequence on verses from Bhagavad Gita by Jahnava Karunamayi devi dasi followed by questions and discussions

8 pm Veg snack

 

Heartfelt welcome!

 

 

Öppetider för tempelbesök under veckorna: Mån - Fre 11.30 - 15.00

 

Govindas vegetariska Servering

är öppen måndag-fredag : 11.30-15.00

Karl Johansgatan 57 414 55 Göteborg

Telefon: 031-42 16 42 Tag spårvagn 3 eller 9 till Chapmans Torg

www.govindas-goteborg.se

 

Govindas vegetarian restaurant is open monday-friday 11-30-15-00

Take tram nr. 3 or 9 to Chapmans Torg

 

 

Links:

www.almviksgard.se

www.harekrishnastockholm.com

www.iskcon.com

www.krishna.se

 

Välkomna till

våra program!