Om


Välkommen till

våra program!


Hare Krishna!


Se även vår facebook-sida:

https://www.facebook.com/iskcon.goteborg


Våra tempelaktiviteter denna vecka:


Onsdag 25/9 kl 18 - 19.30 


Meditationskväll med Ram Mohan Prabhu


Kom och lär dig meditera på Hare Krishna Maha-Mantrat på en japa mala (radband) Vi utövar detta tillsammans i ungefär en timmes tid. Detta tillfälle är både för nybörjare och erfarna meditatörer. Efteråt sitter vi ned tillsammans för fika.


Fredag 27/9 kl 18 - 20 


Kirtankväll och återberättande av historier från Herren Caitanya Mahaprabhus liv av Jahnava Karunamayi devi dasi. Historierna kopplas an till de tidlösa lärorna från Bhagavad Gita. 


Vi startar kvällen med att gå djupt in i sjungandet av det heliga Hare Krishna Maha-Mantrat, för att sedan åhöra föreläsningen om ovan nämnda ämne, varvid tid kommer åsidosättas för diskussion om dess relevans för den andliga orienteringen i våra liv. Kvällen avslutas med prasadam (helgad vegetarisk måltid) tillsammans.  


Söndag 29/9 Tempel-Kärleksfest kl 15 - 18


Vi kommer hålla en världsberömd ISKCON Sunday Love Feast i enlighet med Srila Prabhupadas oslagbara anvisningar. Denna söndag får vi chansen att åhöra en  intressant föreläsning av Ujjvala Kishori Mataji på ämnet:

"Var är mitt paraply?" Hur ta beskydd under Guru Parampara (mästarlinjen som föregått formandet av ISKCON)?


15-16 Guru Puja och kirtan

16-17 Föreläsning av Ujjavala Kishoori Mataji  

17-17.30 Gaur Arati - traditionell tempeldyrkan

17.30 Prasadam - helgad vegetarisk måltid

18 Sevas - osjälvisk tjänst-  för dem som vill hjäålpa till med städning och mottaga extra Nåd.


Hjärtligt välkommen!Alla våra tempelprogram är gratis. Emellertid är templets uppehälle beroende av donationer, så om du vill ge ditt finansiella stöd är det högst uppskattat  Det är välkommet att donera en gång, sporadiskt, eller regelbundet
Detaljer: 

Iskcon Göteborg

Plus Giro : 4899851-2 (Nordea)

Swish : 1235521349


Hare Krishna!These are the temple activities this week:


Wednesday 25/9

6 - 7.30 pm


Meditation Evening with Ram Mohan Prabhu


Come and learn how to meditate and chant the Hare Krishna Maha Mantra on the japa mala (rosary beads.) We will practice  this together for approximately one hour. This is both for new and experienced meditators. At the end we will sit together for some tea/snack.Friday 27/9

6 - 8 pm 


Kirtan Evening and Story Telling from the Ecstatic Life of Sri Caitanya Mahaprabhu by Jahnava Karunamayi devi dasi. The stories will be connected to the timeless teachings of Bhagavad Gita. 


We will start off by going deep in the congregational  singing of the Hare Krishna Maha Mantra and then hear a lecture on above topic and some time will be set aside to discuss its relevance on our spiritual lives. The evening will be ended with a prasadam meal together.  


Sunday 29/9

Temple Love Feast  3 - 6 pm


We will have the world famous Iskcon Sunday Love Feast that Srila Prabhupada inaugerated. This Sunday we will hear an interesting lecture by Ujjvala Kishori Mataji on the topic:

"Where is my umbrella?" How to take shelter of the Guru Parampara (succession lineage of the spiritual masters foregoing ISKCON)


3 - 4 pm Guru Puja and kirtan

4 - 5 pm Spiritual lecture by Ujjavala Kishoori Mataji  

5-5.30 pm Gaur Arati, traditional Indian temple worship

5.30 pm prasadam, a sanctified veg meal

6 pm sevas for those who wish to help with the cleaning and recieve some extra mercy...
All of our temple activities are for free. However the temple live and pay worship and rent from donations so if you would like to  support us  it is very appreciated.  It is possible to donate  once in a while or on a regular basis.
Details: 

Iskcon Göteborg

Plus Giro : 4899851-2 (Nordea)

Swish : 1235521349


Heartfelt Welcome! 


Öppetider för tempelbesök under veckorna:  Mån - Fre 11.30 - 15.00

 

Öppettider Govindas vegetariska servering:

Måndag-fredag kl 11.30-15.00

Karl Johansgatan 57 414 55 Göteborg

Tag spårvagn 3 eller 9 till Chapmans Torg

www.govindas-goteborg.se

 

Govindas vegetarian restaurant is open:

Monday-Friday 11.30-15-00

Take tram nr. 3 or 9 to Chapmans Torg

 

 

Links:

www.almviksgard.se

www.harekrishnastockholm.com

www.iskcon.com

www.krishna.se